Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet för 2020

10 MAR 2019 22:59
Onsdag 10 mars 2021
kl. 19:00 (19:05) – ca 20:20
 • Uppdaterad: 10 MAR 2019 22:59

DIGITALT!! Mer info om "hur" kommer här nedan...

I nuvarande COVID-19 tider skippar vi en gemensam samling, vi kör ett digitalt möte och hoppas på många "uppkopplingar". Mer info om hur kommer här nedan... (Teams).

Välkomna hälsar styrelsen, Kvänums IFOBS!!! MÖTET SKER i TEAMS och DU ANMÄLER DIG GENOM ATT SKICKA ETT MAIL TILL: lThis is a mailto link 

Linda kommer då maila dig tillbaks med en länk så du kommer in på mötet :-)

Kvällens Dagordning:

Dagordning, Årsmöte 2020 (20210310):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Info om var Mötet har utlysts: På Kvänums FB och Hemsida.
 4. Fastställande av föredragningslista, Dagordningen, har alla kollat hemsidan!?
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas (Andreas Kvist) berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 9. Fastställande av verksamhetsplan (tävlingar & läger) samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (förslag och idéer mottages gärna i övriga frågor om inget inkommit innan mötesdagen. Alltså, styrelsen anser att motionär är fritt fram tom. detta årsmöte äger rum).
 11. Val av
  a) föreningens ordförande till lika med firmatecknare för en tid av ett år.
  b) föreningens kassör till lika med firmatecknare för en tid av ett år
  c) föreningens sekreterare (valt 2020)
  d) halva antalet (två stycken) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
  e) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen ledamöter delta
  f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  g) beslut om val av ombud till SCF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud); 2020 var Styrelsens beslut att någon ur styrelsen skall utses inför dessa/liknande möten.
 12. Övriga frågor. 
 13. Fika = Mötet avslutas och du är helt enkelt värd en FIKA :-)
Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

Sparbanken

image004.jpg

evalds

Benders

Bjertorp

skandiaelevator

Kvänums Energi

 Evalds Bil

Härlingtorp

Ica Sahlins

Jörgensen

Kvänums Plåtteknik

Kvänums Kök

Kvänums Järn

Lumber & Karle

 Rotage

Sahlins

Snyggt och Rent

 Swegon

Tornum

YIT

åkerstedts

Postadress:
Kvänums IF - Cykel
Kvänums IF löp & cykel, Evalds Bil AB / Evalds MTB
53591 Kvänum

Kontakt:
Tel: 051292835
Fax: 051292732
E-post: This is a mailto link

Se all info